Práva a povinnosti cyklistů ve světě

Aktualizace: kvě 31


Cyklista má práva i povinnosti. Ale jaké? Trochu jsme zapátrali po glóbusu a máme pro vás malé srovnání z různých zemí. Ať už jde o jízdu ve dvojicích (u nás zakázáno, v řadě zemí ale povoleno, někde i doporučeno), na cyklostezkách nebo o bezpečný boční odstup při předjíždění. Mrkněte, sdílejte a napište nám, kde se cítíte bezpečně, případně co byste v režimu motorista-cyklista změnili.

Velká Británie

 • Jízda ve dvojících: Ano. Na úzkých silnicích nebo v místech s hustým provozem by ale měli jet cyklisté za sebou.

 • Minimální boční odstup: cyklistu předjíždět stejným způsobem, jako kdyby řidič předjížděl jiné auto.

Španělsko

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Vysoké pokuty například za nedání přednosti chodcům na přechodech, jízdu na dálnici apod.

Německo

 • Jízda ve dvojících: Pouze pokud cyklisté nezdržují provoz.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Výstražné světlo cyklisty nesmí blikat, pouze kontinuální režim

Belgie

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m

 • Povinnost použít cyklostezky podél cest.

 • Ve skupině 15-50 jezdců není nutné používat cyklostezky za předpokladu, že skupina zůstane kompaktní a že za ní jede doprovodné auto.

 • Na sdílených cyklostezkách s chodci je maximální povolená rychlost 30 km / h.

Francie

 • Jízda ve dvojících: Ano. Pokud je cyklistů více než 10, povinnost vytvořit další skupinu.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Na některých křižovatkách povoleno cyklistům odbočovat vpravo i na červenou, podobně jako v USA.

Itálie

 • Jízda ve dvojících: Pouze s dítětem, které jede vpravo.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Povinnost použít cyklostezku, pokud je pouze pro kola.

Norsko

 • Jízda ve dvojících: Ano.

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

Austrálie

 • Jízda ve dvojících: Ano

 • Minimální boční odstup: 1,5 m.

 • Jízda ve dvojicích je doporučená.


(Podklady pro vás připravil Vašek Šňupárek, díky!)


Iniciativa Ukaž respekt chce více vzájemného respektu mezi motoristy a cyklisty. Naším dlouhodobým cílem je ohleduplnost na silnicích a snížení počtu nehod lidí na kole. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.