Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

KREUZIGER project s.r.o., se sídlem Pod Jezírkem 2194/14, Bolevec, 323 00 Plzeň,

IČ: 05964296, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod

spisovou značkou C 34368 („Kreuziger Project“), bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení,

e-mail, telefon a název společnosti („osobní údaje“) v souladu s obecným nařízením o ochraně

osobních údajů1, zákonem o zpracování osobních údajů2 a dalšími právními předpisy, a to

v rámci projektu 1,5 metru. Projekt 1,5 metru je projektem, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti

cyklistů v silničním provozu, a to ve spolupráci s partnery, veřejnými institucemi a dodavateli

projektu 1,5 metru, kteří tento projekt financují a podporují („Projekt“).

Kreuziger Project bude zpracovávat Vaše osobní údaje zejména pro následující účely:

• informování o novinkách a aktivitách Projektu,

• zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek Projektu anebo jeho aktuálních

nebo potenciálních partnerů nebo dodavatelů,

• předávání osobních údajů aktuálním nebo potenciálním partnerům nebo dodavatelům

Projektu za účelem zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek.

Kreuziger Project je oprávněn předávat Vaše osobní údaje určeným příjemcům, jejichž seznam

je dostupný na internetových stránkách www.jedenapulmetru.cz v sekci Partneři, a to pro účely

stanovené výše. Vaše osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku vyjádření Vašeho

nesouhlasu s jejich zpracováváním, který lze kdykoliv vyjádřit Kreuziger Projectu na e-mailové

adrese info@jedenapulmetru.info. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným

zaměstnancům nebo spolupracovníkům Kreuziger Project a určeným příjemcům a budou

zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Registrací do Projektu prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech

souvisejících s ochranou osobních údajů, zejména o svém právu (i) kdykoliv odvolat udělený

souhlas, (ii) na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo

nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje

potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly

zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,

(vi) na přenositelnost osobních údajů, a taktéž o právu (vii) vznést námitku, po níž bude

zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné, oprávněné důvody

pro jejich zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li

důvodem případné vymáhání právních nároků, a o právu (viii) podat stížnost Úřadu pro

ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na

Kreuziger Project na e-mailové adrese jedenapulmetru@kreuzigerproject.com.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Menu

Adresa

Kreuziger Project s.r.o.

 

Foglarova 1696/8

323 00 Plzeň

 

IČ 05964296

DIČ CZ05964296

jedenapulmetru@kreuzigerproject.com

O projektu

Profesionální cyklisté Roman Kreuziger a Peter Sagan iniciují projekt Jeden a půl metru pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na silnicích. 

Fotografie poskytli Markéta Navrátilová, Michal Červený a Autoklub ČR. Děkujeme!

© 2019 KREUZIGER Project

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram